اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
سه شنبه 19 فروردین 1399
منوی کنار صفحه
بستن منو
مسیر جاری : صفحه نخست > درباره بانک > مقررات استفاده از وب سایت
تصویر عنوان صفحه

شرايط و مقررات استفاده از وب سايت بانک سپه

چاپ

این وب سایت شرایط توافق استفاده قانونی و خدمات بانک سپه را به شما ارائه می دهد، بنابراین قبل از هر چیز ابتدا نکات لازم زیر را بخوانید :
 
 رفع مسئولیت رفع مسئولیت :
- این وب سایت فقط به منظور اطلاع رسانی ایجاد شده و بانک سپه هیچگونه تعهد قانونی در قبال این وب سایت ندارد.
- تنها دو سایت www.banksepah.ir و www.ebanksepah.ir به عنوان سایت های رسمی بانک سپه معرفی می شوند.
- کلیه اطلاعات قابل دسترسی فقط به عنوان اطلاعات عمومی می باشد و مبنای تصمیم گیری تجاری نیست.
- قابل ذکر است که اطلاعات جمع آوری شده تقریبی و خلاصه شده هستند و ممکن است به مرور زمان تغییر پیدا کنند.
- اگـــر چــه که آمار طراحان این وب سایت از صحت معینی برخوردارند اما در حقیقت ممکن است این اطلاعات دقیق نباشند.
- بانک سپه در قبال از بین رفتن اطلاعات و یا هرگونه خسارتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم هیچگــونـــه مسئولیتی را نمی پذیرد و تضمینی در برابر اطلاعات اقتصادی و موثق یا به روز را نمی دهد.
- بانک سپه برای ورود هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم از جمله خسارات خاص اتفاقی یا خســــارات متعاقب را که از طریق استفاده این وب سایت نمی پذیرد. بنابراین در صورت ورود هرگونه خسارت به هر دلیل که ناشی از هرگونه نارسایی، خطا، نقص، اشتباه، بی دقتی و غیره که در اثر استفاده از این وب سایت و یا مطالب و اطلاعات و سرویس های آن یــا هرگونه در دسترس نبودن این وب سایت یا بخشی از آن را بانک سپه قبول مسئولیت نخواهد کرد.
- به خاطر داشته باشید که جمع کردن هرگونه اطلاعات از این وب سایت یا مسئولیت خودتان می باشـــد و بانک سپه خسارتهای مستقیم یا غیر مستقیم به وجود آمده به هردلیل را نمی پذیرد و اگر از این طـــریق دچار ویروس کامپیوتری شوید از مسئولیت بانک سپه خارج است.
- پیوند و ارتباط با سایر سایت هایی که در این وب سایت گرد آورده شده صرفا ً برای اطلاع رسانی و راحـتی شما استفاده کننده محترم می باشد و بانک سپه هیچگونه مسئولیتی را در قبال استفاده از آن را به عهـــده نخواهد گرفت و این دلیل بر تأیید مطالب گنجانده شده نمی باشد.
- بانــک ســپه هیچگونه نامه الکترونیک را در این وب سایت تأیید نکرده و همچنین تضمین در قبال لیست نامه های الکترونیکی که از طریق اینترنت باشد نمی کند.
- از مشتریان گرامی موکداً درخواست می گردد که از هرگونه مراجعه و یا درج اطلاعات حساب یا کارت خود در وب سایت های متفرقه و ناشناس که عمدتاً دارای آدرس های به ظاهر معتبر و مانوس هستند، خودداری کنند تا از عواقب ناگوار آن پرهیز شود.
 
 جبران خسارت جبران خسارت :
در صورتیکه شما باعث وارد آوردن خسارت مستقیم یا غیر مستقیم به بانک شوید بدینوسیله شما متعهد می شوید که این خسارتها را به طور کامل پرداخت نمایید.

 تغییر و خاتمه دادن تغییر و خاتمه دادن :
بانـــک سپه می تواند بدون هیچگونه دلیل و اطلاعی سرویس دهی از این وب سایت راخاتمه دهد و ایــن کار بدون هیچگونه هشدار قبلی صورت خواهد گرفت.

 اختیارات استفاده شما اختیارات استفاده شما :
- مطالب این وب سایت ها را بخوانید.
- با این وب در تماس باشید. مطالب آن را منتشر کنید، بازسازی نمایید منوط به اینکه منبع و مأخـــذ مطالب ذکر شود و متن آنها دستکاری نشود از آنها برای سود شخصی یا تجاری استفاده نگردد.

 حفظ حریم خصوصی حفظ حریم خصوصی :
بانک سپه حریم خصوصی شما در قبال این سایت را موارد زیر می داند :
- استفاده کننده از این وب سایت می تواند بدون دادن هیچگونه اطلاعاتی درباره خود گزارشهای مالی منتشر شده را بخواند.
- اگر استفاده کننده، مشخصات خود را از قبیل نام، نشانی، پست الکترونیک، تلفن و فاکس را در اختیار این سایت قراربدهد بانک سپه بدون اجازه، این مشخصات را در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارج از بانک سپه قرار نخواهد داد؛ مگر در مواردیکه بر طبق قانون مکلف بر انجام آن باشد و کلیه این اطلاعات را بــه طور امنیتی و محرمانه نزد خود محفوظ می دارد.