مدیریت امور مناطق غرب كشور

چاپ

مدیریت امور مناطق غرب کشور

نام مدیرعلیرضا  نقوی مقدم
تلفن88647199 و 88646848-021
نمابر88190855 - 021
ایمیلnaghavi@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

زهرا  سلطانی
نعمت اله  نقاشیان


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .