تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور مناطق غرب كشور

چاپ
علیرضا  نقوی مقدم مدیریت امور مناطق غرب کشور

مدیریت امور مناطق غرب کشور

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلیرضا  نقوی مقدم
آیکون تلفنتلفن88647199 و 88646848-021
آیکون نمابرنمابر88190855 - 021
آیکون ایمیلایمیلnaghavi@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 1

معاونین

زهرا  سلطانی زهرا  سلطانی
رضا  میرزاحسینی رضا  میرزاحسینی
نعمت اله  نقاشیان نعمت اله  نقاشیان


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها، همگام با سیاستهای اولیاء بانک؛ ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش، جهت تصویب هیئت مدیره .