تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه شش

چاپ
سیدمحمدعلی  فتاحی

مدیریت امور ناحیه شش

نام مدیرسیدمحمدعلی  فتاحی
تلفن ---
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه ---

معاونین

بهزاد  ایازیان ماوی بهزاد  ایازیان ماوی
بیژن  مولایی بیژن  مولایی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.