تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه اردبيل

چاپ
مدیریت شعب منطقه اردبیل

مدیریت شعب منطقه اردبیل

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرضیا محمدی
آیکون تلفنتلفن33728720 و 33728730-045
آیکون نمابرنمابر33727778 - 045
آیکون ایمیلایمیلardebil@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی5615784835
آیکون آدرسآدرساردبیل، انتهای خیابان حافظ

معاونین

***  

مسئول روابط عمومیداریوش صاحب نظر
تلفن33729438 - 045

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.