تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه ايلام

چاپ
علیرضا  آئینی مدیریت شعب منطقه ایلام

مدیریت شعب منطقه ایلام

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعلیرضا  آئینی
آیکون تلفنتلفن33337412 - 084
آیکون نمابرنمابر33331755 - 084
آیکون ایمیلایمیلilam@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6931613677
آیکون آدرسآدرسایلام، خیابان سعدی جنوبی، کوچه شهید رشیدی

معاونین

روح اله بهمنی روح اله  بهمنی
علی  فرامرزی علی  فرامرزی

مسئول روابط عمومیمهدی  بسطامی
تلفن38878718 - 084

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.