تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

چاپ
مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

مدیریت شعب منطقه خراسان جنوبی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر 
آیکون تلفنتلفن32387112 - 056
آیکون نمابرنمابر32387150 - 056
آیکون ایمیلایمیلkhorasanj@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9719693511
آیکون آدرسآدرسبیرجند ، حاشیه میدان طالقانی

معاونین

محمدحسین  چهاردهی محمدحسین  چهاردهی
جواد  گروهی جواد  گروهی
حسین  محمدپور حسین  محمدپور

مسئول روابط عمومینغمه  صلواتی نژاد
تلفن32387124 - 056

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.