اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه سيستان و بلوچستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر
آیکون تلفنتلفن33237888 و 33236888-054
آیکون نمابرنمابر33218941 - 054
آیکون ایمیلایمیلsistan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9813694485
آیکون آدرسآدرسزاهدان، خیابان شریعتی

معاونین

امام بخش  شکرزهی امام بخش  شکرزهی
ناصر  شهرکی ناصر  شهرکی

مسئول روابط عمومی
تلفن 33219028 - 054  

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.