تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه سيستان و بلوچستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر
آیکون تلفنتلفن33237888 و 33236888-054
آیکون نمابرنمابر33218941 - 054
آیکون ایمیلایمیلsistan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی9813694485
آیکون آدرسآدرسزاهدان، خیابان شریعتی

معاونین

امام بخش  شکرزهی امام بخش  شکرزهی
هادی پهلوان هادی  پهلوان
ناصر  شهرکی ناصر  شهرکی
سیدعیسی نوروزی سیدعیسی  نوروزی

مسئول روابط عمومی
تلفن 33219028 - 054  

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.