اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه قم

چاپ
سیدکاظم  ایروانیان شاد  مدیریت شعب منطقه قم

مدیریت شعب منطقه قم

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرسیدکاظم  ایروانیان شاد
آیکون تلفنتلفن36617480 و 36620421-025
آیکون نمابرنمابر 36614070 - 025
آیکون ایمیلایمیلqom@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3718785549
آیکون آدرسآدرسقم، خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان تولید دارو

معاونین

مرتضی  باطنی مرتضی  باطبی 
بهروز درخشان بهروز  درخشان
جمشید  مرادی جمشید  مرادی

مسئول روابط عمومیاحمد  بهمن
تلفن36622101 و 3-36620421-025

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.