تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه قم

چاپ
سیدکاظم  ایروانیان شاد  مدیریت شعب منطقه قم

مدیریت شعب منطقه قم

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرسیدکاظم  ایروانیان شاد
آیکون تلفنتلفن36617480 و 36620421-025
آیکون نمابرنمابر 36614070 - 025
آیکون ایمیلایمیلqom@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی3718785549
آیکون آدرسآدرسقم، خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان تولید دارو

معاونین

مرتضی  باطنی مرتضی  باطبی 
بهروز درخشان بهروز  درخشان
جمشید  مرادی جمشید  مرادی

مسئول روابط عمومی
تلفن36622101 و 3-36620421-025

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.