اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

چاپ
عبدالعلی  شریفی  مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعبدالعلی  شریفی
آیکون تلفنتلفن 4 -38221301 و 38238040-083
آیکون نمابرنمابر38236482 - 083
آیکون ایمیلایمیلict_kermanshah@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6714616441
آیکون آدرسآدرسکرمانشاه، میدان آزادی

معاونین

غلامرضا  چقازردی غلامرضا  چقازردی
سیامک  ستاره سیامک  ستاره
مجتبی  فلاحی مجتبی  فلاحی

مسئول روابط عمومیمریم  ایزدبخش
تلفن 38226374 و 6735 داخلی 38221301-083

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.