تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

چاپ
عبدالعلی  شریفی  مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

مدیریت شعب منطقه کرمانشاه

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعبدالعلی  شریفی
آیکون تلفنتلفن 4 -38221301 و 38238040-083
آیکون نمابرنمابر38236482 - 083
آیکون ایمیلایمیلict_kermanshah@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6714616441
آیکون آدرسآدرسکرمانشاه، میدان آزادی

معاونین

غلامرضا  چقازردی غلامرضا  چقازردی
سیامک  ستاره سیامک  ستاره
گرشاسب فرجی گرشاسب  فرجی
مجتبی  فلاحی مجتبی  فلاحی

مسئول روابط عمومیمریم  ایزدبخش
تلفن 38226374 و 6735 داخلی 38221301-083

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.