اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه كهگيلويه و بويراحمد

چاپ

مدیریت شعب منطقه کهگیلویه و بویراحمد

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر
آیکون تلفنتلفن33232794 - 074
آیکون نمابرنمابر33232796 - 074
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی7591898971
آیکون آدرسآدرسیاسوج، فلکه ساعت، خیابان سردار جنگل جنوبی

معاونین

شاهرخ  امیریان کردلاغری شاهرخ  امیریان کردلاغری
حاتم  علیرضانژاد حاتم  علیرضانژاد

مسئول روابط عمومیزهرا  مرادی
تلفن33232802 - 074

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.