تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه گلستان

چاپ
فیروز  یازرلو مدیریت شعب منطقه گلستان

مدیریت شعب منطقه گلستان

آیکون کاربرنام مدیرفیروز  یازرلو
آیکون تلفنتلفن32360945 - 017
آیکون نمابرنمابر32360937 - 017
آیکون ایمیلایمیلgolestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی4917753542
آیکون آدرسآدرسگرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش خیابان عدالت 21

معاونین

حیدرعلی  آخوندی حیدرعلی  آخوندی
سعید کیائی سعید  کیائی
علی مهری علی  مهری

مسئول روابط عمومیمهدی  شریفی
تلفن32360944 - 017

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.