مدیریت شعب منطقه گلستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه گلستان

نام مدیرفیروز  یازرلو
تلفن32360945 - 017
نمابر32360937 - 017
ایمیلgolestan@banksepah.ir
کد پستی4917753542
آدرسگرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش خیابان عدالت 21

معاونین

مختار  رجبی

مسئول روابط عمومیجواد  قربان زاده
تلفن32360944 - 017

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.