تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه لرستان

چاپ
علیرضا  عزیزی مدیریت شعب منطقه لرستان

مدیریت شعب منطقه لرستان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلیرضا  عزیزی
آیکون تلفنتلفن 33301110 و 33301107-066
آیکون نمابرنمابر33305417 - 066
آیکون ایمیلایمیلlorestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6813763761
آیکون آدرسآدرسخرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی

معاونین

کیومرث  مسعودی کیومرث  مسعودی
سعید  ملک شاهیان سعید  ملک شاهیان

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  شیری
تلفن33301109-066 داخلی 241

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.