اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 30 مهر 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه لرستان

چاپ
مسعود  حاتم وند

مدیریت شعب منطقه لرستان

آیکون یوزر یا کاربرنام سرپرستمسعود  حاتم وند
آیکون تلفنتلفن 33301110 و 33301107-066
آیکون نمابرنمابر33305417 - 066
آیکون ایمیلایمیلlorestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6813763761
آیکون آدرسآدرسخرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی

معاونین

اکبر  کاظمی اکبر  کاظمی

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  شیری
تلفن 33301109 - 066 داخلی 241 

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.