اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه غرب تهران

چاپ
فرشاد  صالحیان متی کلائی  مدیریت شعب منطقه غرب تهران

مدیریت شعب منطقه غرب تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرفرشاد  صالحیان متی کلائی
آیکون تلفنتلفن  43 و 35915042 - 021
آیکون نمابرنمابر44261122 - 021
آیکون ایمیلایمیلmantagheh1@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1461713963
آیکون آدرسآدرستهران، فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به بلوار مرزداران، نبش کوچه بهار، پلاک 2

معاونین

سهراب امیدی سهراب  امیدی
ناهید  بابائی علیائی ناهید  بابائی علیائی
صمد  بخشی‌پور صمد  بخشی‌پور
محمدحسین  دلیری محمدحسین  دلیری
جعفرصادق  طایفه قلعه بیگی جعفرصادق  طایفه قلعه بیگی

مسئول روابط عمومیمحسن  فدائیان
تلفن44260999 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.