تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه شرق تهران

چاپ
اصغر  بیک پور مدیریت شعب منطقه شرق تهران

مدیریت شعب منطقه شرق تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیراصغر  بیک پور
آیکون تلفنتلفن88837448 و 88837048-021
آیکون نمابرنمابر88837885 - 021
آیکون ایمیلایمیلshargh@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1589713111
آیکون آدرسآدرسخیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان مشاهیر

معاونین

رقیه  قاسم خانلوی دیزجی رقیه  قاسم خانلوی دیزجی
ابوالفضل  جوادی زاده ابوالفضل  جوادی زاده
علیرضا  چراغی علیرضا  چراغی
مجید  محمدی نصرآبادی مجید  محمدی نصرآبادی
سیدمحمد  موسوی سیدمحمد  موسوی

مسئول روابط عمومی
تلفن88342449 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.