مدیریت شعب منطقه شرق تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه شرق تهران

نام مدیراصغر  بیک پور
تلفن88837448 و 88837048-021
نمابر88837885 - 021
ایمیلshargh@ebanksepah.ir
کد پستی1589713111
آدرسخیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان مشاهیر

معاونین

رقیه  قاسم خانلوی دیزجی
ابوالفضل  جوادی زاده
مجید  محمدی نصرآبادی
سیدمحمد  موسوی

مسئول روابط عمومی
تلفن88342449 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.