تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

چاپ
 هادی  شیخی مدیریت شعب منطقه شمال تهران

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر هادی  شیخی
آیکون تلفنتلفن71- 22255270-021
آیکون نمابرنمابر22269408 - 021
آیکون ایمیلایمیلmantagheh4@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1548944511
آیکون آدرسآدرستهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، رو به روی خیابان نساء، شماره 144

معاونین

خیراله  آبداری خیراله  آبداری
رضا  حجازی اصفهانی رضا  حجازی اصفهانی
پژمان حیدر پژمان  حیدر
جواد  صالحی نیک جواد  صالحی نیک
میرعلی  موسوی میرعلی  موسوی
حمید  نوروزی حمید  نوروزی

مسئول روابط عمومیمحمد  سرخوش
تلفن22922826 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.