اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

چاپ
 هادی  شیخی مدیریت شعب منطقه شمال تهران

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیر هادی  شیخی
آیکون تلفنتلفن71- 22255270-021
آیکون نمابرنمابر22269408 - 021
آیکون ایمیلایمیلmantagheh4@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1548944511
آیکون آدرسآدرستهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، رو به روی خیابان نساء، شماره 144

معاونین

خیراله  آبداری خیراله  آبداری
رضا  حجازی اصفهانی رضا  حجازی اصفهانی
جواد  صالحی نیک جواد  صالحی نیک
میرعلی  موسوی میرعلی  موسوی
حمید  نوروزی حمید  نوروزی

مسئول روابط عمومیمحمد  سرخوش
تلفن22922826 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.