اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
چهارشنبه 1 آبان 1398

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

نام مدیر هادی  شیخی
تلفن71- 22255270-021
نمابر22269408 - 021
ایمیلmantagheh4@banksepah.ir
کد پستی1548944511
آدرستهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، رو به روی خیابان نساء، شماره 144

معاونین

خیراله  آبداری
رضا  حجازی اصفهانی
جواد  صالحی نیک
حمید  نوروزی

مسئول روابط عمومی شعبهمحمد  سرخوش
تلفن22922826 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.