اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 1 آبان 1399
تصویر عنوان صفحه

اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد

چاپ
وحید رحیمی قره چپق مدیر اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد

اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر وحید رحیمی قره چپق
آیکون تلفنتلفن 84433073 - 021
آیکون نمابرنمابر 88646835 - 021
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم

معاونین

مهران اعرابی مهران  اعرابی
علیرضا حسن آبادی علیرضا  حسن آبادی
محمدرضا معینی فرد محمدرضا  معینی فرد
وحید نوذری چراتی وحید  نوذری چراتی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف

جمع‌آوری، طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل داده­های مربوط به عملکرد واحدهای مختلف بانک، تهیه و ارائه انواع گزارش‌های آماری مورد نیاز واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی. بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی موجود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع نظارتی، تدوین اهداف و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی بانک و نظارت بر اجرای آن، ارزیابی عملکرد واحدهای بانک و اعطای پاداش .