تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور توسعه منابع انسانی

چاپ
عیسی  جعفری مدیریت امور توسعه منابع انسانی

مدیریت امور توسعه منابع انسانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعیسی  جعفری
آیکون تلفنتلفن 88647061 و 84433136 -021
آیکون نمابرنمابر84433823 - 021
آیکون ایمیلایمیلe-jafari@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12

معاونینآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .