مدیریت امور توسعه منابع انسانی

چاپ

مدیریت امور توسعه منابع انسانی

نام مدیرعیسی  جعفری
تلفن 88647061 و 84433136 -021
نمابر84433823 - 021
ایمیلe-jafari@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 12

معاونیناهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .