مدیریت امور مالی

چاپ

مدیریت امور مالی

نام مدیر
تلفن35916179 - 021
نمابر 88314376 - 021
ایمیل
کد پستی1584895611
آدرستهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، کوچه عارف ادیب، پلاک 23، طبقه 8

معاونین

سیدحجت  موسوی مهربانی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره .