تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور مالی

چاپ
محمدعلی  بیداری مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمحمدعلی  بیداری
آیکون تلفنتلفن35916179 - 021
آیکون نمابرنمابر 88314376 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1584895611
آیکون آدرسآدرستهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، کوچه عارف ادیب، پلاک 23، طبقه 8

معاونین

سیدحجت  موسوی مهربانی سیدحجت  موسوی مهربانی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره .