تصویر عنوان صفحه

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

چاپ
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت


سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که سپرده‌گذار وجوه خود را برای بهره‌مندی از سود سپرده به مدت زمان متغییر نزد بانک تودیع می‌نماید. سپرده‌گذار امکان انجام عملیات واریز و برداشت در هر زمان را دارد و سود پرداختی به ایشان در طول سال مالی، به صورت علی‌الحساب بوده و پس از تعیین سود قطعی در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.

شرایط و ضوابط:
1- تقاضای افتتاح انواع سپرده کوتاه‌مدت می‌تواند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط یا وکیل ایشان (یا نمایندگان قانونی صغیر) به‌صورت انفرادی و اشتراکی ارائه شود. این دسته از سپرده‌ها می‌تواند به نفع صغیر نیز افتتاح شود.
2- در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده و موجودی مشمول سود در هر ماه «500.000 ریال (پانصد هزار ریال)» است.
3- سود علی‌الحساب سپرده کوتاه‌مدت به‌صورت ماه شمار و توسط سیستم و بر مبنای کمترین مانده در طی ماه مشروط بر اینکه از حداقل موجودی مشمول سود کمتر نباشد، محاسبه و در مقاطع پایان هرماه به حساب واریز می‌شود.
4- ابزار برداشت از سپرده کوتاه‌مدت، کارت حساب و کارت عابربانک و درگاه‌های غیرحضوری می‌باشد.
5- در صورتی که سپرده سرمایه‌گذاری‌کوتاه مدت مفتوحه، در همان ماه افتتاح حساب و قبل از روز یکم ماه بعد، بسته شود، علیرغم اینکه شرط حداقل توقف مدت 30 روز را نیز رعایت نموده است، لیکن با توجه به اینکه شرط ماه شمار محقق نشده است، به سپرده مذکور سود تعلق نمی‌گیرد.
6- در صورتی که سپرده سرمایه‌گذاری‌کوتاه مدت مفتوحه، قبل از پایان ماه بعد بسته شود، با رعایت شرط حداقل مدت توقف 30 روز و داشتن حداقل مبلغ تخصیص سود، از روز افتتاح حساب تا پایان همان ماه با لحاظ کمترین مانده در این بازه، صرفاً سود ذخیره شده پرداخت می‌گردد.
7- در خصوص سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مفتوحه در ماه های قبل، چنانچه این سپرده در طی ماه (از ابتدا تا پایان ماه) بسته شود. با توجه به اینکه شرط ماه شمار محقق نشده است، به این سپرده سودی تعلق نمی‌گیرد.


مدارک مورد نیاز:
الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه و کدپستی.
ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت.
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز و کدپستی.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضاء شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

سایر موارد:
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.
دارندگان کارت عابربانک این حساب علاوه بر دریافت خدمات از دستگاههای خودپرداز، می توانند با دریافت رمزهای اول و دوم از شعب، از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک سپه نیز (پرداخت قبوض، دریافت گردش حساب، انتقال وجه و...) در تمامی ساعات شبانه روز بهره مند گردند.