اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 26 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

سامانه بانکداری اینترنتی

چاپ
بانکداری اینترنتی - نسخه مشتری محور

بانکداری اینترنتی نسخه مشتری محور با قابلیتهای جدید ارائه خدمات بانکی و دسترسی به حسابهای بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق نشانی اینترنتی www.ebanksepah.ir قابل استفاده است.

خدمات و مزایا نسخه مشتری محور: 
- امکان تنظیمات خاص روی سرویس پیامک آنی برای ایجاد پروفایل، فعالسازی، غیرفعالسازی، اِعمال تنظیمات شخصی روی سامانه پیامک آنی
- امکان استفاده از رمز دوم (تأیید) متغیر پیامکی برای انجام تراکنش مالی
- امکان استفاده از رمز دوم (تأیید) متغیر با استفاده از نرم افزار رمزساز (OTP نرم افزاری) برای انجام تراکنش مالی
- مدیریت یکپارچه حساب ها به دلیل دسترسی هم زمان مشتری به تمامی حساب ها و انجام عملیات روی آن
- دسترسی هم زمان مشتری به تمام کارتها که به حسابهای وی متصل هستند
- انجام عملیات مالی روی تمام حسابها با یک رمز تأیید
- تغییر حساب پیش‌فرض کارت
- مدیریت سپرده‌ها: مشاهده لیست حساب‌های متمرکز و موجودی آنها، صورت حساب و شماره شبا
- مدیریت کارت‌: مشاهده لیست کارت‌ها و موجودی آنها، تغییر حساب پیش‌فرض کارت، مفقودی کارت
- انتقال وجه: به کارت‌ها و حساب‌های سپه، کارت‌های شتابی، حساب‌های سایر بانک‌ها (پایا و ساتنا)
- خدمات پرداخت: پرداخت قبض تکی و گروهی
- خدمات خرید: خرید شارژ تلفن همراه، خرید شارژ مستقیم تلفن همراه ایرانسل (TOP UP)
- واریز به حساب سازمان‌ها: واریز شناسه‌دار به حساب سازمان‌های مختلف از جمله حق بیمه تأمین اجتماعی
- گزارش‌گیری: قبوض پرداخت‌شده، شارژهای خریداری‌شده، استعلام قبوض، استعلام تراکنش

 سایر موارد:
فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی - مشترک) فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقیقی (انفرادی - مشترک)
فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقوقی فرم درخواست خدمات سامانه های غیرحضوری - اشخاص حقوقی