منوی کنار صفحه
بستن منو
تصویر عنوان صفحه

ساعت کار شعب و ادارات بانک سپه

چاپ

ساعت کار باجه ساعت کار باجه عصر شعب و ادارات بانک سپه برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان در نیمه اول سال 1400

ساعت کار ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه، ساختمان امام خمینی و سایر واحدهای ستادی) برای مراجعه مشتریان محترم بانک تا اطلاع ثانوی، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13:30 است.
ساعت کار شعب بانک سپه برای مراجعه مشتریان محترم تا اطلاع ثانوی، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13:30 است. (در برخی استانها، ساعت کار مطابق با اعلام استانداری خواهد بود)
ساعت کار شعب بانک سپه برای مراجعه مشتریان محترم تا اطلاع ثانوی، در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 12:30 است. (در برخی استانها، ساعت کار مطابق با اعلام استانداری خواهد بود) 

باجه عصر تمامی واحدهای بانک، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و آسیبهای احتمالی ناشی از آن، از تاریخ 10 اسفند ماه 1398 تا اطلاع ثانوی تعطیل است.