اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

پرسش های همكاران

چاپ
کاربر محترم؛
با تشکر از همکاری اداره کل منابع انسانی بانک سپه در پاسخ به پرسشهای همکاران بانکی، متن کامل پاسخهای ارسالی در ذیل قابل دسترسی است:- چرا ابلاغ‌های انتقال صادره از سوی اداره کارگزینی، فاقد تاریخ اجرا (تاریخ شروع به کار پرسنل در محل خدمت جدید) می‌باشند؟
ابلاغ های انتقال با توجه به اینکه عزیمت افراد غالباً به دلایل زیر با تأخیر انجام می پذیرد، فاقد تاریخ اجرا است:
ـ اتمام انجام امور محوله ازسوی متقاضی
ـ تعیین فرد جایگزین توسط مسؤولین ذیربط
ـ آموزش امور محوله به فرد جایگزین
ـ نقل مکان از محل اقامت
باعنایت به مراتب فوق و اینکه اداره کارگزینی در پی صدور ابلاغ های انتقال، با در نظر گرفتن تاریخ عزیمت و شروع بکار پرسنل و سایر موارد نظیر فاصله خدمتی و... نسبت به محاسبه مابه التفاوت مزایای مربوط اقدام می نماید، لذا درج تاریخ اجرا در متن ابلاغ ها (که این اداره را ملزم می دارد مزایای متعلقه را صرفاً از تاریخ اجرا پرداخت نماید)، متضرر شدن تعدادی از کارکنان انتقال یافته را در پی خواهد داشت.

- نحوه استخدام در بانک به چه صورت می‌باشد؟
بر اساس آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی هرگونه استخدام نیروی مورد نیاز بانک، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان و نیز کسب موفقیت آنان در مراحل مختلف جذب نظیر آزمون ورودی، مصاحبه، گزینش و معاینات پزشکی می‌باشد، لذا بدیهی است متقاضیان می‌توانند پس از اعلام نیاز بانک (که از طریق جراید عمومی اطلاع رسانی می‌گردد)، در صورت داشتن شرایط مورد نظر در آزمون استخدامی شرکت و پس از سپری نمودن مراحل مذکور به خدمت در بانک اشتغال ورزند.

- تحصیلات کارکنان بانک سپه تا چه میزان در انتصاب و تغییر سمت ایشان موثر است ؟
بر اساس ماده 9 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، انتصابات و ترفیعات کارکنان بر اساس لیاقت، شایستگی، کاردانی، استعداد، رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی و احراز شرایط شغل صورت می‌گیرد که در این رابطه فرد مورد نظر می‌بایست ضمن داشتن شرایط عمومی، شرایط اختصاصی لازم از قبیل مدرک تحصیلی مرتبط، تجربه مورد نیاز، تواناییها و مهارتهای لازم و... را نیز داشته باشد. مع‌الوصف ملاحظه می‌گردد که مدرک تحصیلی صرفاً یکی از شرایط لازم جهت انتصاب یا تغییر سمت کارکنان می‌باشد و احراز سایر شرایط مطروحه نیز ضروری است.

- استخدام فرزندان همکار در بانک به چه صورت انجام می‌شود؟
مطابق ماده 6 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، استخدام اشخاص در بانک صرفاً از طریق آزمون و مصاحبه انجام می‌شود، لذا فرزندان همکاران نیز در صورت تمایل می‌توانند با شرکت و کسب امتیازات لازم در آزمون و مصاحبه استخدامی، در بانک استخدام شوند.

- چرا حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی (اعم از بانکهایی که از بدو تأسیس خصوصی بوده‌اند و بانکهایی که اخیراً به جرگه بانکهای خصوصی پیوسته‌اند) متفاوت می‌باشد؟
حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی با توجه به امتیازات مکتسبه آنان بر اساس آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی (مصوب 29/11/79) و ضریب حقوقی ابلاغ شده برای کارکنان بانکها، محاسبه و پرداخت می‌گردد و هرگونه تغییر در مفاد آیین‌نامه و یا ضریب حقوقی مزبور می‌بایست با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح صورت پذیرد. این در حالی است که بانکهای خصوصی صرفاً ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات کلی که در زمینه بانکداری از سوی بانک مرکزی و یا سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد، می‌باشند و در خصوص پرداخت حقوق و مزایا و یا ارائه تسهیلات به کارکنان خود نه تنها با محدودیت‌های حاکم بر بانکهای دولتی مواجه نمی‌باشند، بلکه تابع مقررات استخدامی خاص خود بوده و صرفاً در این زمینه محدودیت‌های بودجه‌ای را مد نظر قرار می‌دهند. مع‌الوصف بانکهای دولتی نیز هر ساله اقداماتی (از قبیل اصلاح ضریب ریالی سالانه و ...) را در جهت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان خود، بعمل می‌آورند.

- درخصوص بازنشستگی پیش از موعد همکاران جانباز؟
موعد قانون بازنشستگی با 25 سال سابقه خدمت به پایان رسیده است. اما قانون مستقلی در مورد جانبازان وجود دارد که به تناسب درصد جانبازی، ایشان را از خدمت معاف می‌کند. برای جانبازان زیر 25% فقط مشمول جانبازان 20% می‌شود که سه سال ارفاق گرفته و می‌توانند با 27 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شوند.
شایان ذکر است که تلفیق دو قانون مذکور ممکن نیست. یعنی حتی اگر در موعد قانون بازنشستگی پیش از موعد قرار داشتیم، جانبازان عزیز نمی توانستند سه سال ارفاق خود را از 25 سال کم کنند و در نتیجه با 22 سال خدمت، از ادامه کار معاف شوند.

- استخدام در بانک بدون شرکت در آزمون امکان پذیر است؟
ماده 6 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، هرگونه استخدام نیروی مورد نیاز بانک را منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان و کسب موفقیت در مراحل آزمون ورودی، مصاحبه و معاینات پزشکی کرده است و جذب نیرو خارج از چارچوب مقررات ذکر شده از حیط اختیارات بانک خارج است.

- استخدام اعضای خانواده شهدا به غیر از فرزندان شهید در بانک چگونه است؟
اعضای خانواده شهدا مانند سایر افراد باید در آزمون استخدامی شرکت جسته و مراحل گزینش، آزمایش‌های پزشکی و آموزش را با موفقیت طی کنند . پس از استخدام می‌توانند از اولویت‌های خانواده معزز ایثارگران، بهره‌مند شوند.

- چرا نسبت به استخدام نیروی انسانی اقدامی صورت نمی پذیرد؟
با توجه به پیگیری های صورت گرفته، تاکنون مجوزی از سوی مراجع ذی صلاح صادر نشده است.

- آیا بابت ایام حج از سوی بانک مرخصی تخصیص یافته است؟
خیر- چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و کارکنان می بایست از مرخصی استحقاقی سالیانه خود در این خصوص استفاده نمایند.

- آیا برای بازنشستگی پیش از موعد، سنوات ارفاقی در نظر گرفته شده است؟
خیر- در قانون بودجه کل کشور لحاظ نشده است.

- آیا سابقه خدمت شرکت های خصوصی، به عنوان سابقه خدمت غیردولتی برای کارکنان بانک لحاظ می شود؟
بر اساس قانون، کارکنانی که قبل از استخدام در بانک در شرکت ها و موسسات غیردولتی دارای سابقه خدمت بوده و بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق ذی ربط پرداخت نموده باشند، هنگام احراز شرایط بازنشستگی، با انتقال حق بیمه پرداختی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها می توانند از سابقه مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی خود استفاده نمایند.

- آیا برای فرزندان ذکور بالای 20 سال حق اولاد پرداخت می شود؟
بابت فرزندان ذکور بالای 20 سال در صورت اشتغال به تحصیل در مراکز آموزش عالی معتبر، حداکثر تا سن 25 سالگی حق اولاد پرداخت می شود.

- درخصوص جذب و استخدام فرزندان جانباز 25% چه اقدامی انجام پذیرفته است؟
این موضوع نیازمند اخذ مجوز استخدام می باشدکه در این راستا مکاتبات لازم انجام پذیرفته و اسامی فرزندان همکار جانباز 25% به بالا در لیست متقاضیان استخدام ثبت شده است که در صورت وصول نتیجه اقدام لازم معمول خواهد شد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/11