تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

چاپ
علیرضا  طبخی مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعلیرضا  طبخی
آیکون تلفنتلفن35914610 و 35914603-021
 آیکون نمابرنمابر35914684 - 021
آیکون ایمیلایمیلjonob@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
 آیکون آدرسآدرستهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید موسوی و ایرانشهر، پلاک 182

معاونین

مصطفی  جعفری مصطفی  جعفری
محمد  جوادی محمد  جوادی
شهاب  گلنام
رسول  میرزایی ناطق رسول  میرزایی ناطق

مسئول روابط عمومیاحمدرضا  ارجمند
تلفن35914636 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.