مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

نام مدیرعلیرضا  طبخی
تلفن35914610 و 35914603-021
نمابر35914684 - 021
ایمیلjonob@ebanksepah.ir
کد پستی1147614185
آدرستهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید موسوی و ایرانشهر، پلاک 182

معاونین

مصطفی  جعفری
محمد  جوادی
ابوالفضل  جوادی زاده

مسئول روابط عمومی شعبهاحمدرضا  ارجمند
تلفن35914636 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.