مدیریت امور فناوری اطلاعات

چاپ

مدیریت امور فناوری اطلاعات

نام مدیر
تلفن66741104 - 021
نمابر 66746433 - 021
ایمیل
کد پستی1147614185
آدرستهران، میدان امام خمینی (ره) ، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه ، طبقه هفتم

معاونینواحدهای زیرمجموعه
اداره کل توسعه فناوری اطلاعات
اداره کل عملیات فناوری اطلاعات


اهم وظایف
نظارت بر طراحی یا تأمین و استقرار سیستم یکپارچه بانکی، رعایت استانداردهای ایمن سازی شبکه و امنیت اطلاعات، نظارت بر نصب و راه اندازی سرویس های برخط، نظارت بر استقرار دستگاه های A.T.M و P.O.S و سایر خدمات الکترونیکی و همچنین نظارت بر تأمین تجهیزات مورد نیاز بانک در حوزه فناوری اطلاعات.