مسیر جاری : صفحه نخست > درباره بانک > واحدهای سازمانی > ادارات تحت نظارت مدیرعامل > اداره کل گزینش

اداره کل گزينش

چاپ

اداره کل گزینش

نام مدیرحسن فتح خواه
تلفن61 الی 66717259 - 021
نمابر66717277 - 021
ایمیل
کد پستی1131964713
آدرستهران، میدان فردوسی، ضلع جنوب غربی، جنب بانک سپه شعبه فردوسی

معاونین

مسعود لوایی یانسی


اهم وظایف
فرآیند کاری مرتبط با بررسی و تائید صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش قبل از ورود به بانک تا مرحله قطعیت اشتغال.