اداره کل مهندسی ساختمان

چاپ

اداره کل مهندسی ساختمان

نام مدیراحمد  جعفری
تلفن 14 الی 88647112 - 021
نمابر88647121 - 021
ایمیلm.iranmanash@ebanksepah.ir
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 8

معاونین

شهرام  بوالحسنی
صادق  پیغمبری


اهم وظایف
مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان های بانک ، تهیه طرحهای ساختمانی و تاسیساتی برای احداث ، نوسازی و بازسازی ساختمان های بانک ، انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم قراردادهای ساختمانی ، تاسیساتی و تعمیراتی ساختمانهای بانک با پیمانکاران و مشاوران.