اداره کل بازرسی

چاپ
م

اداره کل بازرسی

نام مدیراسداله  خودستانی
تلفن 84434101 و 84434242-021
نمابر88408947 - 021
ایمیل
کد پستی1567717915
آدرستهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، داخل محوطه باشگاه کارکنان بانک سپه

معاونین

یونس  بازیار اصل
علی اصغر  بشیری
علی  عبدالملکی


اهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.

صندوق دريافت نظرات و پیشنهادها در مدیریت امور نظارت و تطبیق (بازرسی)

 
کاربر گرامی ،چنانچه برای پیگیری پیام قبلی خود مراجعه نموده اید با وارد کردن کد در کادر زیر می توانید نتیجه ی پیام خود را مشاهده نمایید* کد پیگیری :

* پست الکترونيکي :
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: