مسیر جاری : صفحه نخست > درباره بانک > واحدهای سازمانی > ادارات تحت نظارت مدیرعامل > اداره کل حسابرسی داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی

چاپ

اداره کل حسابرسی داخلی

نام مدیر
تلفن35915102 - 021
نمابر 77613829 - 021
ایمیل
کد پستی1147614185
آدرستهران، خیابان سعدی شمالی، ساختمان 250 (بالای شعبه قائم سعدی)، طبقه هفتم

معاونین

حسین  پازش
مرتضی  درویشی


اهم وظایف
کنترل و ارزیابی کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیت ها.