اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه پنج

چاپ
عامر  ولی

مدیریت امور ناحیه پنج

نام مدیرعامر  ولی
تلفن 35911630 - 021
نمابر 88646884 - 021
ایمیل
کد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، ساختمان الوند، طبقه هشتم جنوبی

معاونین

محمد حسن شریف محمد  حسن شریف
سیدحجت  موسوی مهربانی سیدحجت  موسوی مهربانی
محمود یعقوبی محمود  یعقوبی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.