اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

معاونت توسعه بازار و امور مشتریان

چاپ
علی ابدالی

معاون مدیرعامل در حوزه توسعه بازار و امور مشتریان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیردکتر علی  ابدالی
آیکون تلفنتلفن 84431973 - 021
آیکون نمابرنمابر 35911934 - 021
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی1516954633
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، نبش بن بست حکمت، ساختمان معاونت توسعه بازار و امور مشتریان، طبقه پنجم

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .