اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

معاونت نظارت و امور حقوقی

چاپ
مصطفی  پرتوافکنان

معاون مدیرعامل در حوزه نظارت و امور حقوقی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمصطفی  پرتوافکنان
آیکون تلفنتلفن88646914
آیکون نمابرنمابر88646950
آیکون ایمیلایمیلpartoafkanan@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان ، ساختمان نگین سپه، طبقه 13

واحدهای زیرمجموعهآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .