اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور ناحیه شش

چاپ
سیدمحمدعلی  فتاحی

مدیریت امور ناحیه شش

نام مدیرسیدمحمدعلی  فتاحی
تلفن 35911635 - 021
نمابر ---
ایمیل
کد پستی1516667111
آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه سی و سوم، ساختمان الوند، طبقه هشتم شمالی 

معاونین

بهزاد  ایازیان ماوی بهزاد  ایازیان ماوی
بیژن  مولایی بیژن  مولایی


اهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیئت مدیره.