مدیریت شعب منطقه آذریايجان شرقی

چاپ

مدیریت شعب منطقه آذریایجان شرقی

نام مدیرنادر   سلیمانی
تلفن33384901 و 33384976-041
نمابر33363778 - 041
ایمیلeazarbijan@banksepah.ir
کد پستی5154995367
آدرستبریز، چهارراه آزادی

معاونین

ابراهیم   جمشیدی
بهروز   سینائی
غلامرضا  قنبری

مسئول روابط عمومی منطقهمحمدامین  نجفی
تلفن33363756 - 041

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.