اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

چاپ
محمدحسن براتی

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرمحمدحسن  براتی
آیکون تلفنتلفن 31885 و 38420076 و 38421550-051
آیکون نمابرنمابر38421551 - 051
آیکون ایمیلایمیل
آیکون کد پستیکد پستی9176753673
آیکون آدرسآدرسمشهد، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان طالقانی

معاونین

حسین  اسماعیلی مقدم حسین  اسماعیلی مقدم
حمیدرضا  شمشیری حمیدرضا  شمشیری
محسن محمدحسین پور محسن  محمدحسین پور
محمد  معین محمد  معین
سیداکبر  موسویان فرد سیداکبر  موسویان فرد

مسئول روابط عمومیمهدی  کریمی
تلفن38440260 - 051

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.