مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

چاپ

مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی

نام مدیرکیومرث  مهدوی میلانی
تلفن 31885 و 38420076 و 38421550-051
نمابر38421551 - 051
ایمیل
کد پستی9176753673
آدرسمشهد، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان طالقانی

معاونین

حسین  اسماعیلی مقدم
حمیدرضا  شمشیری
محمد  معین
سیداکبر  موسویان فرد

مسئول روابط عمومی منطقهمهدی  کریمی
تلفن38440260 - 051

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.