مدیریت شعب منطقه سيستان و بلوچستان

چاپ

مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان

نام مدیرمحمدحسن  براتی
تلفن33237888 و 33236888-054
نمابر33218941 - 054
ایمیلsistan@banksepah.ir
کد پستی9813694485
آدرسزاهدان، خیابان شریعتی

معاونین

علیرضا  جعفری
امام بخش  شکرزهی

مسئول روابط عمومی منطقه
تلفن 33219028 - 054  

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها، اعتبارات، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.