مدیریت شعب منطقه قزوين

چاپ

مدیریت شعب منطقه قزوین

نام مدیرعباس  احمدی
تلفن 33234105 و 33222831-028
نمابر33224131 - 028
ایمیلghazvin@ebanksepah.ir
کد پستی3413664339
آدرسقزوین ، ضلع شمالی میدان آزادی ، اتنهای بن بست سعادت

معاونین

جواد  حسنی
امیر  هادی زاده

مسئول روابط عمومی منطقهاحسان  نوری
تلفن33245304 - 028

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.