مدیریت شعب منطقه قم

چاپ

مدیریت شعب منطقه قم

نام سرپرستجمشید  مرادی
تلفن36617480 و 36620421-025
نمابر 36614070 - 025
ایمیلqom@banksepah.ir
کد پستی3718785549
آدرسقم، خیابان امام خمینی(ره)، نبش خیابان تولید دارو

معاونین

حسن  دادگر
جمشید  مرادی

مسئول روابط عمومی منطقه
تلفن36622101 و 3-36620421-025

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.