تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه لرستان

چاپ
علیرضا  عزیزی مدیریت شعب منطقه لرستان

مدیریت شعب منطقه لرستان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرعلیرضا  عزیزی
آیکون تلفنتلفن 33301110 و 33301107-066
آیکون نمابرنمابر33305417 - 066
آیکون ایمیلایمیلlorestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6813763761
آیکون آدرسآدرسخرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی

معاونین

اکبر  کاظمی اکبر  کاظمی
کیومرث  مسعودی کیومرث  مسعودی
سعید  ملک شاهیان سعید  ملک شاهیان

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  شیری
تلفن33301109-066 داخلی 241

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.