مدیریت شعب منطقه مركزی

چاپ

مدیریت شعب منطقه مرکزی

نام مدیرامراله زند
تلفن32228800 و 32224747-086
نمابر32225028 - 086
ایمیلmarkazi@banksepah.ir
کد پستی3813996781
آدرساراک، خیابان شهید رجائی، نبش کوچه وزیری

معاونین

غلامحسین امینی
رحمت اله حمیدی

مسئول روابط عمومی منطقهابراهیم امینی
تلفن32231519 - 086

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.