اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 28 مرداد 1398

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

چاپ

مدیریت شعب منطقه شمال تهران

نام مدیر هادی  شیخی
تلفن71- 22255270-021
نمابر22269408 - 021
ایمیلmantagheh4@banksepah.ir
کد پستی1548944511
آدرستهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، رو به روی خیابان نساء، شماره 144

معاونین

رضا  حجازی اصفهانی
جواد  صالحی نیک
حمید  نوروزی

مسئول روابط عمومی شعبهمحمد  سرخوش
تلفن22922826 - 021

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.