اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد

چاپ

اداره کل آمار و ارزیابی عملکرد

نام مدیر وحید رحیمی قره چپق
تلفن 84433073 - 021
نمابر 88646835 - 021
کد پستی1519662840
آدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه نهم

معاونین

محمدرضا معینی فرد
علیرضا حسن آبادی


اهم وظایف

جمع‌آوری، طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل داده­های مربوط به عملکرد واحدهای مختلف بانک، تهیه و ارائه انواع گزارش‌های آماری مورد نیاز واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی. بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی موجود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع نظارتی، تدوین اهداف و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی بانک و نظارت بر اجرای آن، ارزیابی عملکرد واحدهای بانک و اعطای پاداش .