اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
پنجشنبه 31 مرداد 1398
menu

تکریم ارباب رجوع

  سایتها و درگاه های خدمات دولت الکترونیک
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران www.iran.ir
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت www.saamad.ir
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران www.dotic.ir
  Help Desk شتاب
شماره تلفن : 29911 - 021 بانک مرکزی ج.ا.ا.
پاسخگویی برای مغایرت در عملیات شتابی
http://emdadshetab.cbi.ir بانک مرکزی ج.ا.ا.
http://moghayerat.banksepah.ir بانک سپه
  مشخصات امنیتی و قابل کنترل ایران چک و اسکناس
منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا.   www.cbi.ir 
 
سامانه های پاسخگوی اداره کل روابط عمومی بانک سپه
سامانه پیام کوتاه 30001557 ارسال نظرها و پیشنهادها (از طریق وب سایت)
   مرکز اطلاعات تلفنی بانک سپه
  تلفن : 19-66740001 -021
  خط ویژه : 35911-021
  نشانی : تهران، میدان امام خمینی، ساختمان ادارات مرکزی سپه
 
  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست بانک سپه
  تلفن : 88647202 - 021
  پیامک : 20002106
  صندوق پستی : 641/15175
 
  تیم طراحی و مدیریت وب سایت اطلاع رسانی
  تلفن : 84433815-021
  نمابر : 88646951-021
  پست الکترونیکی : webteam@BankSepah.ir
 
  مدیریت امور حراست بانک سپه
  تلفن : 88647018 و 88646844-021
  نمابر : 88190823-021
  پست الکترونیکی : herasat@EBankSepah.ir
  نشانی : تهران، ساختمان نگین سپه، طبقه 4
  بخش بانکداری الکترونیک و سایت اینترنت بانک
  تلفن : 35912412 و 66744981-021
  پست الکترونیکی : info@EBankSepah.ir
 
  اداره کل روابط عمومی
  تلفن : 84433161-021
  نمابر :  53 و 88646951-021