اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

چاپ
علیرضا  طبخی مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

مدیریت شعب منطقه جنوب تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیرعلیرضا  طبخی
آیکون تلفنتلفن35914610 و 35914603-021
 آیکون نمابرنمابر35914684 - 021
آیکون ایمیلایمیلjonob@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1147614185
 آیکون آدرسآدرستهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید موسوی و ایرانشهر، پلاک 182

معاونین

محمد  جوادی محمد  جوادی
عباس زینالی نسب عباس  زینالی نسب
حمید  عبدالمطلبی حمید  عبدالمطلبی
رضا  عظیمی
شهاب  گلنام
رسول  میرزایی ناطق رسول  میرزایی ناطق

مسئول روابط عمومی
تلفن35914636 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.