اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
دوشنبه 30 فروردین 1400
تصویر عنوان صفحه

اداره کل رسیدگی به تخلفات و شکایات

چاپ
علی مهرآوری

اداره کل رسیدگی به تخلفات و شکایات

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر علی  مهرآوری 
آیکون تلفنتلفن ---
آیکون نمابرنمابر ---
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه ---

معاونین

کاظم اصلانی کاظم  اصلانی 
علی  عبدالملکی علی  عبدالملکی


آیکون اهم وظایفاهم وظایف
---
تصویر عنوان صفحه

صندوق دریافت اطلاعات اداره کل رسیدگی به تخلفات و شکایات

 
کاربر گرامی ،چنانچه برای پیگیری پیام قبلی خود مراجعه نموده اید با وارد کردن کد در کادر زیر می توانید نتیجه ی پیام خود را مشاهده نمایید