اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 24 شهریور 1398

مدیریت شعب منطقه آذربایجان غربی

چاپ

مدیریت شعب منطقه آذربایجان غربی

نام مدیرسیدعلی  موسوی
تلفن 33440858 و 33442371-044
نمابر33470200 - 044
ایمیلwazarbaijan@banksepah.ir
کد پستی5715654761
آدرسارومیه، ابتدای خیابان کاشانی

معاونین

علی اکبر  زنجانلو
آرمان  محمدزاده

مسئول روابط عمومی منطقه
تلفن33451161 - 044

اهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.