تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه لرستان

چاپ
مسعود  حاتم وند

مدیریت شعب منطقه لرستان

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیرمسعود  حاتم وند
آیکون تلفنتلفن 33316383 و 33301107 - 066
آیکون نمابرنمابر33305417 - 066
آیکون ایمیلایمیلlorestan@banksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی6813654119
آیکون آدرسآدرسخرم آباد، چهارراه بانک، خیابان طالقانی

معاونین

محمد ساکی محمد  ساکی
اکبر  کاظمی اکبر  کاظمی
ماشااله مرادیان ماشااله  مرادیان

مسئول روابط عمومیحمیدرضا  شیری
تلفن 33301109 - 066 داخلی 241 

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.