اینترنت بانک سپهاینترنت بانک اینترنت بانک سپهباشگاه مشتریان
  • انگلیسی بانک سپه
  • جستجو
یکشنبه 17 اسفند 1399
تصویر عنوان صفحه

مدیریت شعب منطقه شرق تهران

چاپ
اصغر  بیک پور مدیریت شعب منطقه شرق تهران

مدیریت شعب منطقه شرق تهران

آیکون یوزر یا کاربر نام مدیراصغر  بیک پور
آیکون تلفنتلفن88837448 و 88837048-021
آیکون نمابرنمابر88837885 - 021
آیکون ایمیلایمیلshargh@ebanksepah.ir
آیکون کد پستیکد پستی1589713111
آیکون آدرسآدرسخیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان مشاهیر

معاونین

رقیه  قاسم خانلوی دیزجی رقیه  قاسم خانلوی دیزجی
ابوالفضل  جوادی زاده ابوالفضل  جوادی زاده
علیرضا  چراغی علیرضا  چراغی
رضا حسینی رضا  حسینی
سیدمحمد  موسوی سیدمحمد  موسوی

مسئول روابط عمومی
تلفن88342449 - 021

آیکون اهم وظایفاهم وظایف
نظارت بر حسن اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به امور طرح ها ، اعتبارات ، سرمایه گذاری ها و... در شعب تحت پوشش ، انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک انجام بازدید از واحدهای تحت پوشش ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شعب تحت پوشش.