تصویر عنوان صفحه

مدیریت امور سرمایه انسانی

چاپ
نسرین امیرخانی

مدیریت امور سرمایه انسانی

آیکون یوزر یا کاربرنام مدیر نسرین  امیرخانی
آیکون تلفنتلفن 84433085 - 021
آیکون نمابرنمابر 88646971 - 021
آیکون ایمیلایمیل ---
آیکون کد پستیکد پستی1519662840
آیکون آدرسآدرستهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان نگین سپه، طبقه 2

معاونینآیکون اهم وظایفاهم وظایف
ابلاغ خط مشی ها و سیاستها همگام با سیاستهای اولیاء بانک ابلاغ برنامه های میان مدت و تدوین برنامه های بلند مدت در حیطه اختیارات مجموعه تحت پوشش جهت تصویب هیات مدیره .